top of page

Indikátor dopadu epidemie COVID-19 na ekonomické subjekty v ČR

V reakci na epidemii Covid-19, která má zásadní dopad na velké množství ekonomických subjektů v ČR, BizMachine publikuje indikátorCOVID-19” (C19), který klasifikuje subjekty podle předpokládaného dopadu epidemie COVID-19 na jejich provoz.

Aktuální pokrytí indikátoru COVID-19 na českém trhu 

Cílem C19 je poskytnout firmám (dodavatelům, investorům, partnerům), možnost zhodnotit předpokládaný dopad epidemie na jejich obchodní partnery a potenciální obchodní partnery. Předjímáme tři hlavní způsoby využití:​​

Zhodnocení rizika v portfoliu

Vyhledávání subjektů, které jsou i v dnešní situaci provozně akceschopné a je proto smysluplné je s ohledem na možnou spolupráci oslovit

Příprava seznamu subjektů k oslovení po normalizaci situace

V aplikaci Prospector lze hromadně vybírat (filtrovat) subjekty podle toho jak významně jsou nastalou situací zvýhodněny/znevýhodněny.

C19 je také dostupný přes BizMachine API a chystáme jeho zahrnutí do exportů z aplikace Prospector.

Východiska

Předpokládáme úspěšnou mitigaci epidemie v ČR a postupné uvolňování restriktivních opatření a přechod do “inteligentní karantény” od druhé poloviny dubna na základě následujícího:

 1. Dříve exponenciální růst počtu nakažených přechází postupně do lineárního růstu, tj. R^0 faktor se přibližuje 1. Toto je klíčové pro kontrolu Covid-19 epidemie a “zastropovánímaximálního počtu aktuálně nemocných (zdroj ÚZIS ČR)
 2. Včasné zavedení silně restriktivních opatření na aktivity lidí a (relativně) dobré dodržování pravidel, v porovnání s jinými zeměmi EU

 3. Postupné zlepšování klíčových systémů a schopností pro boj s epidemií:

  1. Množství testovacích kapacit a počet provedených testů vůči počtu pozitivních (srovnatelný  s Jižní Koreou na hlavu. Zdroj WHO)

  2. Schopnost přesného trasování pozitivních a izolace exponovaných osob (Covid 19 technologická iniciativa ji významně zlepšila, mj. i za přispění kompletních dat BizMachine o provozovnách a POIs)

  3. Připravenosti zdravotního sektoru (např. počet ventilátorů v ČR je více než 4x vyšší než např. ve Španělsku. Zdroj Úřad vlády ČR, WHO); procesy a kapacity v nemocnicích se po počátečních velkých problémech postupně zlepšují (např. VFN Praha. Zdroj interview)

  4. Množství a dostupnost ochranných pomůcek (původně špatná a postupně se zlepšující. Zdroj Úřad vlády ČR)

 

Předpokládáme zrušení plošného uzavření většiny provozoven v posledním týdnu dubna / začátku května a přechod na režim “cílené dlouhodobé mitigace” epidemie.

 

Předpokládáme pokles HDP v ČR v následujících 12 měsících. Jeho hloubku neodhadujeme, vzhledem ke stávající volatilitě situace ve světě i nedostatku aktuálních autoritativních odhadů v ČR. Pro srovnání, v roce 2009 (hospodářská krize) poklesl HPD v ČR o 4.1% (zdroj MPO). Vzhledem k varovným signálům o těžkém průběhu epidemie v USA, ekonomické stagnaci Číny (růst 1.5%, zdroj OECD), poklesu důvěry spotřebitelů i podnikatelů v konjunkturálním průzkumu ČSÚ z března 2020 (zdroj ČSÚ) i prozatím omezenému objemu podpory ekonomiky v ČR v porovnání se zeměmi jako Německo, Španělsko nebo Velká Británie, považujeme za pravděpodobný závažný dopad na řadu odvětví a subjektů. Odhad závažnosti dopadu na jednotlivá odvětví je součástí C19. 

 

Předpokládáme, že nucená zkušenost s prací na dálku a omezením volného pohybu osob povede k akceleraci “digitální ekonomiky” a rozvoji odvětví podporujících bezkontaktní činnosti (jak pracovní, tak volnočasové). Odhad posílení jednotlivých odvětví je součástí C19.


Z výše uvedeného dovozujeme existenci výrazných rozdílů ve schopnosti jednotlivých ekonomických subjektů se s nastalou situací vypořádat. Tyto rozdíly reflektujeme v C19.

Metodologie

C19 je koncipován jako syntetický indikátor nabývající normalizovaných hodnot 0-100, kde 0 představuje velmi zásadní negativní zásah do fungování subjektu a 100 představuje velmi silný pozitivní dopad na fungování subjektu. Do výsledné hodnoty indikátoru se promítají všechny pozitivní a negativní skutečnosti identifikované pro daný subjekt (tzv. markery). Jednotlivé markery mohou mít různé váhy. Normalizace je provedena na základě distribuce (shluků) výsledného skóre.

Z výše uvedeného je zřejmé, že výsledné skóre není založeno na jakékoliv interakci s hodnoceným subjektem, ani člověkem prováděné individuální analýzy konkrétního subjektu.

Podkladové markery jsou průběžně doplňovány a aktualizovány na základě feedbacku od zákazníků, kteří indikátor využívají a na základě skutečných pozorování. 

 

Při výpočtu C19 jsou zohledněny rozličné skupiny markerů (směr vlivu v závorce), příklady uvedeny níže. Přístup k detailnímu popisu markerů a přehledu aktualizací na vyžádání. 

1. Předmět/obor podnikání za využití BizMachine proprietárních klasifikačních metod a algoritmů, např.: 

 • Zahraniční cestovní ruch (-)

 • Zdravotnické služby (+)

 • a další

2. Behaviorální indikátory dynamiky v aktivitě

 • Aktivita v náboru zaměstnanců (+)

 • Rozšiřování nebo obnova vozového parku (+)

 • a další

3. Finanční a majetková situace

 • Prostředky pokrývající méně než 1 měsíc provozu (-)

 • Prostředky pokrývající více než 3 měsíce provozu (+)

 • a další

4. Významnost napojení na veřejný sektor, plánováno v průběhu dubna

 • Vysoký podíl objemu veřejných zakázek na obratu (+)

 • a další

 

5. Míra zapojení do digitálního podnikání

 • Online prodej/ e-shop jako prodejní kanál (+)

 • Poskytování/využívání cloudových služeb (+)

 • a další

Zaujalo Vás to? Ozvěte se nám. 

Díky za odeslání. Brzy se ozveme

bottom of page